Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Stopień uzyskanego ulepszenia i wzmocnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Stopień uzyskanego ulepszenia i wzmocnienia zależny jest od rodzaju i właściwości gruntu. Podane właściwości gruntu stabilizowanego wapnem umożliwiają wykorzystanie go jako a) ulepszonego podłoża pod warstwy nośne nawierzchni szczególnie o ruchu ciężkim, . . b) podbudowy pod warstwy .jezdne dróg lokalnych o ruchu lekkim, c) wstępnego ulepszenia gruntu dla .dalszej stabilizacji cementem lub bitumami; uzyskuje się dzięki temu lepsze oraz łatwiejsze rozdrobnienie i mieszanie gruntu, jak również mniejsze użycie cementu lub bitumu, przez co stabilizacja gruntów nawet bardzo spoistych staje się możliwa i opłacalna, d) samoistnej nawierzchni dla dróg tymczasowych, e) ulepszenia mieszanek żwirowych o zbyt dużej zawartości części spoistych (wskaźnik piaskowy < 30) przeznaczonych dla warstw nośnych nawierzchni, bądź, gruntów spoistych o granicy płynności 60%, lub o nadmiernej wilgotności przy wykonywaniu nasypów. Według punktów a), stabilizacja gruntów spoistych wapnem pozwala na wyeliminowanie warstw odsączających i odcinających. Dla polepszenia nośności podłoża grubość jego warstwy stabilizowanej powinna wynosić co najmniej 10 cm, zaś spadek poprzeczny 400. Dla warstw nośnych (podbudowy) pod pokrowiec bitumiczny grubość powinna wynosić 12 cm; spadek poprzeczny zaś 2%. Dla dróg transportowych prowizorycznych, gdzie warstwa gruntu stanowi samodzielną nawierzchnię, grubość jej powinna być 15 cm, zaś spadek poprzeczny co najmniej 4% (dla umożliwienia szybkiego odpływu wody). b. Materiały-do stabilizacji gruntu wapnem Grunt Przydatność gruntów do stabilizacji I wapnem należy każdorazowo stwierdzić badaniami laboratoryjnymi. Do stabilizacji wapnem szczególnie nadają się grunty spoiste, nie wyłączając bardzo spoistych iłów nawet w stanie miękko-plastycznym, oraz żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, piaski gliniaste i pyły. Najlepiej do stabilizacji (wapnem nadają się grunty o wskaźniku plastyczności> 1.0. Nieprzydatne do stabilizacji chemicznej wapnem lub popiołami są: grunty zawierające więcej niż 2% (wagowo) części humusowych, grunty bagniste, torfy i piaski równoziarniste. Wybór rodzaju wapna zależny jest od właściwości gruntu. Wapno palone mielone, (niegaszone) CaO oraz wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OHh) należy stosować do stabilizacji lub ulepszania gruntów średnio i bardzo spoistych (o wskaźniku plastyczności > 10) oraz do pospółek i żwirów bardzo gliniastych (o wskaźniku piaskowym < 20). Wapno palone mielone należy stosować również w przypadku stabilizacji gruntu o wilgotności znacznie wyższej od optymalnej. Wapno hydrauliczne stosuje się do stabilizacji gruntów małospoistych (o wskaźniku plastyczności < 10) lub pospółek i żwirów mało gliniastych (o wskaźniku piaskowym < 30). Wapno palone mielone i wapno hydratyzowane może, być również stosowane do stabilizacji wymienionych gruntów małospoistych, lecz z zastosowaniem dodatków hydraulicznych, takich jak np. popioły lotne, mielone żużle wielkopiecowe itp. W przypadku stabilizacji gruntów o wilgotności znacznie niższej od optymalnej wskazane jest stosowanie mleka wapiennego o odpowiednim stężeniu, Wapno przeznaczone do stabilizacji powinno być przechowywane w magazynach zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi i wilgocią oraz użyte do robót w stanie świeżym, tj. nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty produkcji. Woda Do stabilizacji wapnem nadaje się woda studzienna zdatna do picia lub z nie zanieczyszczonych rzek, jezior -itp., odpowiadająca wymaganiom PN -55B-06250, [patrz też: mrówka biłgoraj godziny otwarcia, mrówka błękwit, mrówka brzeg ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia mrówka brzeg mrówka błękwit