Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Ulepszanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy zastosowaniu wapna do wstępnego ulepszania gruntów dla dalszej- stabilizacji cementem lub bitumami bądź gruntów przy wykony- waniu nasypów badań wytrzymałości lub CER nie przeprowadza się Wyniki ocenia się makroskopowo oraz na podstawie uzyskanych zmian granic konsystencji i tzw. urabialności gruntu. W przypadkach trudnych warunków gruntowo-wodnych i dla ważniejszych dróg i na robotach większych zaleca się wykonywać uzupełniające badania na wpływ zamrażania-odmrażania. Określenie wpływu zamrażania-odmrażania przeprowadza się na następnych dwóch seriach próbek poddawanych ściskaniu po 28 dniach następującego sposobu ich przechowywania: 1) po 14 dniach przechowywania próbek w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem od wysychania i 14 dniach przechowywania próbek zanurzonych w wodzie początkowo (7 dni) tylko 1 cm w celu obserwacji kapilarnego podciągania i następnie 7 dni całko- wicie zanurzonych w wodzie, 2) po 14 dniach przechowywania w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem od wysychania i po 14 cyklach zamrażania w temperaturze -23°C i odmrażania przez całkowite zanurzenie próbek w wodzie o temperaturze pokojowej (1 cykl składa się z 8 godzin zamrażania i 16 godzin odmrażania). Stosunek wytrzymałości na ściskanie próbek (R:) przechowywanych przez 14 dni w warunkach normalnych i przez 14 dni zanurzonych w wodzie, do wytrzymałości próbek (R) przechowywanych przez 14 dni w warunkach normalnych i poddanych 14 cyklom zamrażania-odmrażania powinien być: >0,75 e. Maszyny i sprzęt do stabilizacji gruntów wapnem Uwagi ogólne Do wykonania stabilizacji gruntów wapnem służy w zasadzie ten sam sprzęt co do stabilizacji cementem, a więc: 1) do mieszania sprzęt rolniczy (kultywator i brona talerzowa przy- czepne do ciągnika) na robotach o mniejszym zakresie lub mieszarki samobieżne (typu Seaman) względnie przyczepne do ciągnika, 2) beczkowozy o pojemności 2500-3500 litrów, . 3) walce wielokołowe ogumione i gładkie przyczepne do zagęszczania mieszanki, W związku z przewidywanym znacznym zużyciem wapna do budowy i ulepszania dróg lokalnych powinna być rozwiązana sprawa transportu i rozściełania luzem wapna. Stosowany obecnie sposób ręcznego rozścielania wapna w workach stwarza znaczne trudności. Wapno mielone w workach jest trudne do otrzymania i pociąga za sobą podwyższenie kosztów materiału. Ponadto, z punktu widzenia bhp rozściełanie ręczne wapna wymaga zachowania specjalnych ostrożności (stosowania masek ochronnych) ze względu, na szkodliwe dla zdrowia działanie wapna mielonego. Z tych względów problem mechanicznego rozściełania wapna winien być w krótkim czasie rozwiązany. Dozowanie wapna palonego w postaci mleka wapiennego polepsza w znacznym stopniu warunki bhp, lecz wymaga znacznej ilości zbiorników o dużej pojemności. Sposób ten znajduje zastosowanie za granicą przy stabilizacji gruntów spoistych w stanie wysuszonym. W tym przypadku roztwór mleka wapiennego powinien być tak ustalony, aby wraz z dodatkiem potrzebnej ilości wapna w stanie płynnym, osiągnąć jednocześnie wilgotność optymalną, która jest konieczna przy zagęszczeniu gruntu. [hasła pokrewne: mrówka biłgoraj godziny otwarcia, mrówka błękwit, mrówka brzeg ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia mrówka brzeg mrówka błękwit