Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Profilowanie mieszanki

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Mieszankę przed zagęszczeniem należy wyprofilować . do wymaganych projektem spadków. Zależnie od posiadanego sprzętu, profilowanie można wykonywać równiarką, ciężkim szablonem ciągnionym względnie na robotach mniejszych – ręcznie przy użyciu szablonów, Zagęszczanie mieszanki Zagęszczanie mieszanki należy z reguły przeprowadzać po zakończeniu mieszania i profilowania, albo w dniu następnym. Zagęszczenie należy wykonywać, w miarę posiadanego sprzętu.; walcem ogumionym, gąsienicami ciągników, bądź wstępnie ciągnikami Ursus, a następnie obciążonym samochodem ciężarowym i walcem gładkim przyczepnym. Zwykle wystarcza 6-8 przejazdów walca ogumionego wielokołowego po każdym miejscu, względnie dwukrotnie większa liczba przejazdów innych środków zagęszczających. Podczas zagęszczania sprawdza się profil i usuwa stwierdzone nie- równości. Zagęszczenie należy uważać za wystarczające, gdy stopień zagęszczenia mieszanki osiągnie co najmniej 98% zagęszczenia według normalnej metody Proctora. Po zagęszczeniu mieszanki może się po niej odbywać lekki ruch roboczy na pneumatykach. Pielęgnacja i roboty wykończeniowe Grunt stabilizowany wapnem należy w okresie suchej pogody utrzymać przez 7 dni w stanie lekko wilgotnym przez posypanie gruntem i polewanie wodą. W przypadku gdy grunt stabilizowany wapnem służyć ma jako ulepszone podłoże lub podbudowa pod nawierzchnię dla dróg lokalnych, można przystąpić od razu do układania dalszych przewidzianych projektem warstw nawierzchni. W ten sposób zapobiega się równocześnie szybkiemu wysychaniu wykonanej warstwy stabilizowanej. Na drogach lokalnych o ruchu lekkim grubość nawierzchni na podbudowie stabilizowanej wapnem wynosi, w zależności od obciążenia, 8-15 cm. Wykonuje się ją w zależności od warunków miejscowych z mieszanek żwirowych, tłucznia lub żużla wielkopiecowego. Dla szybkiego odprowadzenia wód opadowych spadek nawierzchni nie powinien być mniejszy od 5010, zaś poboczy od 6%. g. Kontrola laboratoryjna w czasie wykonywania stabilizacji wapnem Zakres kontroli laboratoryjnej obejmuje: a) wilgotność, b) głębokość mieszania, c) zagęszczenie, d) grubość warstwy zagęszczonej, e) wytrzymałość mieszanki. Kontrolę wilgotności wykonuje się w trzech etapach: a) przed dozowaniem wapna, b) po zakończeniu mieszania gruntu z wapnem, w celu określenia ewentualnego dodatku wody dla uzyskania wilgotności optymalnej, c) w końcowym etapie mieszania gruntu z wapnem na mokro w celu ostatecznego stwierdzenia prawidłowości nawilgocenia. Do kontroli wilgotności pobiera się 2 próbki na działkę roboczą. [przypisy: kopanie studni cena, porotherm cennik, program do kolorowania elewacji ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kopanie studni cena porotherm cennik program do kolorowania elewacji