Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Ustalenie niezbędnej ilości wapna do mieszanki

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Potrzebny procentowy dodatek wapna w stosunku wagowym do suchego gruntu orientacyjnie przyjmować można w następujących iloś- ciach: 1) 2-4% dla ulepszenia podłoża i mieszanek żwirowych bądź gruntu do dalszej. obróbki cementem lub smołą; najważniejszym zadaniem jest tu zmiana struktury gruntu i przerwanie kapilarności oraz uzyskanie odporności na wpływy wilgoci, 2) 4-8% – w zależności od stopnia plastyczności gruntów do warstw nośnych nawierzchni; w tym przypadku mieszance stawia się wymagania co do wytrzymałości lub nośności oraz odporności na wpływy atmosferyczne, Ustalenie niezbędnej ilości wapna do mieszanki połączone jest z określeniem wytrzymałości próbek na ściskanie lub oznaczeniem watości CBR przy wilgotnościach zbliżonych do optymalnych i po nasyceniu próbek wodą. Ustalenie optymalnej ilości wapna ma wpływ na trwałość wykonanej stabilizacji. Przy dodatku wapna w ilości większej ponad optymalną nie następuje dostateczne stwardnienie górnej warstwy i wpływa na jej nad- mierną ścieralność. Wskazuje to, że nadmiar ilości wapna nie pomaga, a wywiera ujemny wpływ na wykonanie stabilizacji. Przygotowanie i badanie próbek Przed przystąpieniem do ustalenia procentowego dodatku wapna należy przeprowadzić badania jego świeżości za pomocą 20% roztworu kwasu solnego (HCl). Wapno świeże przydatne do stabilizacji po zalaniu go kilku kroplami kwasu solnego nie powinno się burzyć. Wapno palone po włożeniu do wody powinno lasować się przy podwyższonej temperaturze. Wapno o słabszej aktywności słabo i krótko burzy się przy reakcji z kwasem solnym. Wapno takie może być ewentualnie użyte do robót przy zwiększeniu procentowym jego ilości, po uprzednim przeprowadzeniu badań kontrolnych mieszanki. Burzliwa i długotrwała reakcja wapna z kwasem solnym jest oznaką, że na skutek długotrwałego, niewłaściwego przechowywania wapna, CaO przeszedł w CaCOa i wapno takie nie może być użyte do stabilizacji. W celu ustalenia ilości dodawanego wapna i oceny mieszanek, przy zastosowaniu ich jako ulepszonego podłoża, podbudowy bądź nawierzchni dróg tymczasowych, należy przeprowadzić badania na szeregu mieszankach przy różnych procentowych dodatkach wapna. Ilość wapna przesianego przez sito 0,5 mm ustalać należy wagowo w stosunku do suchego gruntu. Wilgotność optymalna gruntu przy stosowaniu wapna hydratyzowanego lub hydraulicznego należy zwiększać o 10-7-2000 ciężaru wymienionych spoiw. W przypadku stosowania wapna palonego, wilgotność optymalna gruntu powinna być zwiększona o około 50% ciężaru użytego wapna dla uzyskania po zgaszeniu wapna i zmianie struktury gruntu – właściwej do zagęszczenia wilgotności optymalnej mieszanki. [patrz też: mrówka biłgoraj godziny otwarcia, mrówka błękwit, mrówka brzeg ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia mrówka brzeg mrówka błękwit