Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Oznaczenie wilgotności

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Oznaczenie wilgotności wykonuje się przez suszenie, przy czym co najmniej 2 oznaczenia z jednej próbki. Jako wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną oznaczeń dla określonej próbki. Wilgotność mieszanki zbadana przed przystąpieniem do zagęszczania mieszanki nie powinna wkazywać różnic większych niż ± 10f0 w stosunku do wilgotności optymalnej . Jeżeli wilgotność przekracza dozwoloną tolerancję i dodano np. za dużo wody, należy mieszać dodatkowo mieszarką, aż wilgotność jej spadnie do granicy ustalonej bądź zwiększyć nieco dodatek wapna palonego. Kontrola głębokości mieszania Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy proces przemieszania sięga do zamierzonej głębokości i czy w sposób jednolity obejmuje całą warstwę. Pomiar głębokości należy wykonywać z dokładnością ± 1,0 cm w czasie mieszania przez wykonanie otworów (dołków), przy czym zasięg gruntu przemieszczanego ocenia się wizualnie. Kontrola zagęszczenia Kontrolę zagęszczenia należy przeprowadzić po jego zakończeniu. Pobierać należy co najmniej 2 próbki na każdą działkę roboczą. Badanie maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego w przyrządzie Proctora należy wykonać jedno na działkę roboczą, posiłkując się materiałem pobranym z dołków próbnych. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie powinien być mniejszy niż 0,98010. Kontrola grubości warstwy zagęszczanej Kontroli tej dokonuje się w czasie sprawdzania zagęszczenia. Tolerancja grubości w stosunku do projektowanej wynosi ± 2 cm. Kontrola wytrzymałości na ściskanie próbek mieszanki Kontrolę wytrzymałości na ściskanie mieszanki. przeprowadza się na próbkach, wykonanych z materiału pobranego w czasie zagęszczania mieszanki na drodze. Próbki wykonuje się z materiału pobranego obok przewidywanych miejsc kontroli zagęszczenia, przy czym z każdej działki dziennej wykonać należy co najmniej 6 próbek. Wykonane próbki przechowuje się 7 dni i zgniata się po nasyceniu wodą, porównując z wynikami, uzyskanymi przy projektowaniu mieszanki. Dokumentacja kontroli polowej Wszystkie polowe badania kontrolne oraz ich wyniki, jak również uwagi związane z przebiegiem robót dla każdej działki dziennej, powinno być bieżąco wpisane do dziennika badań laboratorium polowego. Oddanie do ruchu Grunt stabilizowany wapnem po wykonaniu wymaga pewnego czasu na dojrzewanie, dla osiągnięcia odpowiedniego stopnia wytrzymałości przed oddaniem do ruchu. Okres ten zależny jest od rodzaju i jakości gruntu, od ilości spoiwa i od warunków atmosferycznych. Lekkie pojazdy obsługujące budowę mogą kursować po zagęszczonej mieszance, jeśli nie pozostawiają kolein. Na drogach lokalnych o podbudowie stabilizowanej wapnem oddanie do ruchu nastąpić może po wykonaniu nawierzchni, lecz nie wcześniej niż po.14 dniach lub stwierdzeniu, np. ugięciomierzem bądź aparaturą VSS, że wykonana podbudowa osiągnęła wystarczającą nośność. [więcej w: kopanie studni cena, porotherm cennik, program do kolorowania elewacji ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kopanie studni cena porotherm cennik program do kolorowania elewacji