Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Wyniki stabilizacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Najlepsze wyniki stabilizacji otrzymuje się przy użyciu gruntów o uziarnieniu stopniowanym. Grunty takie w połączeniu z lepiszczem bitumicznym odznaczają się minimalną porowatością i są najbardziej zwięzłe, zarówno przy suchej jak i wilgotnej pogodzie. Oprócz tego do stabilizacji gruntów o składzie zbliżonym do optymalnego, zawierającym znaczną ilość frakcji szkieletowych, potrzebna jest mniejsza ilość lepiszcza niż do utrwalania na przykład gruntów gliniasto-piaszczystych lub pylastych. Ułatwione jest również mieszanie gruntu ze smołą. Dlatego uprzednie doziarnienie gruntów bezszkieletowych domieszkami piasku znajduje w większości przypadków również ekonomiczne uzasadnienie. Do gruntów piaszczystych należy – przeciwnie – przed ich stabilizacją dodawać ustaloną laboratoryjnie ilość frakcji pyłowych oraz kruszywa o uziarnieniu grubszym. Dodatek frakcji pyłowych zwiększa gęstość mieszanki, więc i jej stateczność, ziarna zaś grubsze kruszywa wpływają na wzmocnienie szkieletu mieszanki, a przez to również zwiększenie jej nośności. Jako kruszywo stosować można różne materiały pochodzenia miejscowego, jak żwir, tłuczeń, żużel wielkopiecowy. Przy stabilizacji piasków drobnoziarnistych może się okazać bardziej ekonomicznie uzasadnione stosowanie zamiast kruszywa droższej mączki wapiennej lub popiołów lotnych jako wypełniacza. Ilość wypełniacza należy ustalić na podstawie analizy sitowej i krzywej uziarnienia piasku. Dodatek wypełniacza wpływa na zmniejszenie pustych przestrzeni, a więc na zwiększenie szczelności i stateczności piasku. Stateczność według przepisów amerykańskich nie powinna być mniejsza niż 1,5 kGcm2. Już niewielki dodatek wypełniacza powoduje wzrost nośności piasku. Dla orientacji podaje się, iż przy dodatku mączki w ilości 9010 do równomiernie uziarnionego bardzo drobnego piasku (80010 ziarn o wymiarach poniżej 0,2 mm) nośność piasku wzrosła trzykrotnie. Dla określenia wartości nośnej piasku w USA jest stosowane tak zwane badanie Floricia (Floride bearing test). Do próbki badanego wysuszonego piasku w ilości 600 g dodaje się 10,5 cm wody i po wymieszaniu zagęszcza się go pod ciężarem 540 kg w cylindrze o średnicy 7,5 cm i wysokości 7,5 cm. Na tak zagęszczonym piasku ustawia się mniej więcej pośrodku płytę o średnicy 2,5 cm (powierzchnia około 6,5 c) i obciąża ją równomiernie wzrastającym ciężarem, aż do pęknięcia powierzchni próbki, co według danych amerykańskich następuje na głębokości średnio 3 cm. Ciężar, jakiemu poddano płytkę w chwili pęknięcia, określa nośność piasku. Wymagane minimum wynosi 11 kG. W razie niezadowalającego wyniku próby, należy ją powtórzyć, dodając określony procent wypełniacza. [podobne: jak stać się bogatym, żywica na ściany, otacza lagune ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jak stać się bogatym rozsypywacz cementu żywica na ściany