Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Dozowanie wody z uwzglednieniem rzeczywistej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dozowanie wody z uwzględnieniem rzeczywistej wilgotności gruntu następuje za pomocą urządzenia do dawkowania objętościowego (wolumetrycznego). Mieszarka jest zmontowana na rusztowaniu metalowym, wyposażonym w pojemnik (silos) dla mieszanki gruntocementowej, z którego następuje samoczynne załadowanie jej do podstawionych wagonów lub samochodów. Mieszankę gruntocementową przygotowaną centralnie przewozi się na miejsce wbudowania samochodami-wywrotkami z bocznym wychyłem i wysypuje do przesuwnego koryta rozściełacza, który zapewnia równomierne rozprowadzenie warstwy gruntocementowej na całą szerokość koryta drogi. Zagęszczenie odbywa się za pomocą wykańczarki wibracyjnej, co umożliwia uzyskanie również powierzchni dobrze wyprofilowanej. Wydajność zestawu (rozściełacza i wykańczarki) wynosi 200 m przy szerokości jezdni 8 m, co daje w ciągu dnia roboczego 1600 m. Dozowanie gruntu z cementem odbywa się w zasobniku, skąd przenośnikiem pasmowym przenoszony jest do betoniarki, gdzie następuje wymieszanie na sucho i mokro. Wykonanie stabilizacji metodą centralnego mieszania, jak już wspomniano, ma uzasadnienie ekonomiczne wyłącznie w warunkach, gdy do stabilizacji wykorzystywany jest materiał z rezerw (piaskowni, żwirowni). Metoda ta ma tę zaletę, że można wykonywać warstwę lub kilka warstw, stabilizowanych różnej grubości, jednak przy dalszych transportach mieszanki na budowę może zachodzić obawa, że cement zacznie wiązać w czasie transportu. Należy zaznaczyć, że o ile grunty luźne ziarniste i sypkie pylaste łatwo jest mieszać w betoniarkach, o tyle zmieszanie wilgotnego gruntu plastycznego z cementem sprawia często znaczne trudności trzeba wówczas użyć mieszarek łopatkowych o znacznej mocy. STABILIZACJA GRUNTÓW WAPNEM. Uwagi ogólne. Grunty spoiste mają dużą nośność w stanie suchym, jednak szybko miękną pod działaniem wody. Stabilizacja gruntów wapnem umożliwia dokonanie trwałej zmiany struktury gruntów spoistych o dużej plastyczności w tym stopniu, że staje się on materiałem przydatnym do budowy dróg. Przyczyną tej przemiany jest działanie :3 występujących zjawisk: wymiany jonowej, koagulacji (skłacz kowania) i strukturalnego przemieszczenia wody. Zjawiska te są we wzajemnej od- siebie zależności. Iły w gruntach, jak wykazały badania, zachowują się jak koloidy, a ich właściwości pozostają w zależności od rodzaju znajdujących Się tam jonów. Wymiana jonów ogranicza się przy tym zasadniczo do jonów Na+, Ca+t i H+. Jony sodu jak i wodoru ulegają wymianie na jony wapnia. Iły Na wchłaniają znacznie większe ilości wody niż iły Ca, z tej przyczyny wykazują zarówno większe spęcznienie jak i znaczniejszy skurcz. Wynika z tego, że przy wymianie : jonowej zachodzącej w trakcie stabilizacji ił-Na można zamienić w ił-Ca, przez co polepszają się jego właściwości jako materiału drogowego. [więcej w: kopanie studni cena, porotherm cennik, program do kolorowania elewacji ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kopanie studni cena porotherm cennik program do kolorowania elewacji