Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Zwiększenie ilości wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dokładne zwiększenie ilości wody należy ustalać laboratoryjnie drogą kolejnych przybliżeń tak, aby końcowa wilgotność mieszanki zbliżona była do wilgotności optymalnej gruntu z tolerancją ± 1%. Przygotowanie próbek mieszanki i zagęszczenie jej w przypadku użycia wapna palonego wykonywać należy nie wcześniej niż po 2 godzinach od czasu wymieszania z wodą tj. po zlasowaniu wapna i ostygnięciu mieszanki. W zależności od posiadanego sprzętu laboratoryjnego, mieszankę zagęszcza się w formach stalowych o Cb 5 cm h = 7,5 cm i w prasie pod naciskiem 3-4 ton w ciągu 3 minut tak, aby otrzymać zagęszczenie odpowiadające zagęszczeniu według normalnej, metody Proctora bądź formach stalowych zagęszczonych 30 uderzeniami ubi- jakiem normalnego aparatu Proctora. Tak przygotowane próbki mieszanki o różnej procentowej zawartości wapna w ilości np. 2, 4, 6% lub 6, 8, 10% należy podzielić na dwie serie do dalszych badań:. 1) pierwsza seria próbek-poddawana jest, ściskaniu po 7 dniach przechowywania ich w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem od wysychania (np. w wilgotnym piasku), 2) druga seria próbek poddawana jest ściskaniu po 7 dniach przechowywania w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem od wysychania, jak wyżej, i w dniu zgniatania całkowicie nasyconych wodą w próżniówce (o zmniejszonym do 150 mm słupa rtęci) W ciągu 2 godzin. W przypadku braku próżniówki, próbki przechowywane -przez 3 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem od wysychania należy w czwartym dniu zanurzyć na. 1 cm w wodzie (w celu ustalenia podciągania kapilarnego), a następnie całkowicie zanurzone w wodzie przechowywać przez dalsze 3 dni i następnie po wyjęciu z wody i osuszeniu ligniną poddać ściskaniu. Próbki mieszanki wykazujące najmniejszą różnicę wytrzymałości osiągniętą przy przechowywaniu ich w temperaturze pokojowej o wilgotnościach zbliżonych do optymalnych w stosunku do nasyconych wodą uważać należy za odpowiadające wymaganiom. Z każdej serii dla określonego dodatku wapna zgniatać należy co najmniej po 3 próbki, przyjmując wynik średni. Orientacyjnie przyjmować należy: a) dla mieszanki na ulepszone podłoże pod warstwy nośne nawierzchni: wytrzymałość na zgniatanie próbek przechowywanych przez 7 dni i nasyconych wodą 4 kGcm2; wielkość CBR po 7-dnio- wym moczeniu próbek w wódzie powinna być 25010, przy czym wzrost nośności gruntu w stosunku do nieulepszonego powinien być co najmniej 3-krotny; , b) dla mieszanki na podbudowę dróg lokalnych -o słabym ruchu pod warstwą jezdną grubości 8, cm ze żwiru lub tłucznia: wytrzymałość na zgniatanie próbek przechowywanych przez 7 dni i na- syconych wodą 6 kOm2; wartość CBĘ po 7-dniowym meczeniu próbek w wodzie 400; c) dla mieszanki na samoistne nawierzchnie dla dróg tymczasowych: wytrzymałość na zgniatanie próbek przechowywanych przez 7 dni i nasyconych wodą powinna być 6 kGcm2; wartość CBR po 7-dniowym moczeniu próbek powinna być 40010; d) dla ulepszania mieszanki żwirowej o wskaźniku piaskowym < 30 jako podbudowy pod, dywanik bitumiczny: wytrzymałość próbek na zgniatanie po 7 dniach normalnego przechowywania i nasyconych wodą j> 12 kGcm2; wartość CBR 10b%. Uwaga. W przypadkach trudności związanych z przeprowadzeniem badań metodą CBR badania można ograniczyć do wytrzymałości próbek na zgniatanie. [hasła pokrewne: mrówka biłgoraj godziny otwarcia, mrówka błękwit, mrówka brzeg ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia mrówka brzeg mrówka błękwit