Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Sprawdzenie prawidłowości rozkładania cementu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Sprawdzenie prawidłowości rozkładania cementu i dokładności przemieszania go z cementem przeprowadza się przez obliczenie liczby worków cementu na 100 m stabilizowanej warstwy. Sprawdzenie przemieszania cementu z gruntem polega na wzrokowym stwierdzeniu jednolitego zabarwienia mieszanki. Kontrolę wilgotności przeprowadza się: a) po zakończeniu rozdrabniania gruntu lub mieszania gruntu z cementem przy wilgotności naturalnej w celu określenia i dodania potrzebnej ilości wody, b) w końcowym etapie mieszania gruntu z cementem na mokro w celu ostatecznego stwierdzenia prawidłowości nawilgocenia. Do kontroli wilgotności należy pobierać po dwie próbki na działkę roboczą. Oznaczenie wilgotności wykonuje się w piknometrze polowym za pomocą suszenia lub inną dostatecznie dokładną metodą, np. przy użyciu aparatu Speedy. Z każdej próbki wykonuje się co najmniej dwa oznaczenia. Jako wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną oznaczeń dla każdej próbki. Próba wytrzymałości na ściskanie Wytrzymałość mieszanki gruntocementowej należy sprawdzać na materiale pobranym z drogi natychmiast po przemieszaniu (gruntu, cementu i wody) przez maszynę. Próbki w ilości co najmniej trzech z każdej działki roboczej należy formować i przechowywać jak podano w punkcie c. W przypadku otrzymania wyników znacznie różniących się od wymagań, zaleca się sprawdzenie. wytrzymałości gruntu stabilizowanego na próbkach wyciętych z podbudowy Kontrola wskaźnika zagęszczenia. Kontrolę zagęszczenia warstwy gruntu stabilizowanego należy przeprowadzać obok miejsc pobrania próbek mieszanki na kontrolę wytrzymałości, w sposób analogiczny jak podano uprzednio przy sprawdzaniu zagęszczenia podłoża gruntowego. Stopień zagęszczenia mieszanki gruntocementowej powinien być większy od 0,97 maksymalnego zagęszczenia według PN-59B-04491. Kontrolę grubości warstwy stabilizowanej należy wykonywać w czasie mieszania mieszanki i ostatecznie po I zagęszczeniu, przy okazji badania stopnia zagęszczenia. Tolerancja grubości w stosunku do projektowanej wynosi 2 cm. Sprawdzanie równości warstwy stabilizowanej. Równość warstwy stabilizowanej w przekroju podłużnym sprawdza się łatą długości 3,0 m. Dopuszczalny prześwit między łatą i podbudową nie powinien przekraczać 1,5 cm. Sprawdzenia równości górnej warstwy stabilizowanej dokonuje się w czasie budowy co najmniej w 10 miejscach, a przy odbiorze – co najmniej raz na każdym hektometrze drogi. Sprawdzenie prawidłowości przekroju poprzecznego na prostej lub na łuku polega na zbadaniu łatą profilową (szablonem) z poziomnicą, czy spadki nie różnią się od wielkości ustalonych projektem więcej niż o 0,5%. Szerokość podbudowy stabilizowanej powinna być zgodna z projektem. Odchyłki szerokości na prostych i na łukach mogą wynosić ± 5,0 cm. Sprawdzenia dokonuje się wyrywkowo co najmniej w 10 miejscach na każdym hektometrze na prostej, a co najmniej w trzech miejscach na każdym łuku. [patrz też: kopanie studni cena, porotherm cennik, program do kolorowania elewacji ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kopanie studni cena porotherm cennik program do kolorowania elewacji