Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Sklad granulometryczny mieszanek gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jak już wspomniano, uziarnienie gruntu powinno w przybliżeniu odpowiadać wymaganiom stawianym mieszankom optymalnym. Wystarcza przy tym sprawdzenie przesiewu przez sita , 0,42 i 0,074 (0,06) mm oraz zbadanie wskaźnika plastyczności. Ziarna przechodzące przez sito 0,074 mm (0,06) mm nie powinny stanowić więcej niż połowę ziarn przechodzących przez sito 0,42 mm. Ziarna przechodzące przez sito 0,42 mm tzn. zaprawa gruntowa powinny mieć granicę płynności mniejszą niż 50, a wskaźnik plastyczności mniejszy niż 6010. Pożądana jest zawsze duża zawartość (do 70010) ziarn żwirowych (> 2 mm), gdyż podwyższają one nośność mieszanki. Określenie wilgotności gruntu dla, dobrego otoczenia smołą Przy mieszaniu lepiszcza z gruntem, mającym określoną wilgotność, otrzymuje się lepsze otoczenie cząstek gruntu, niż przy mieszaniu z gruntem uprzednio wysuszonym. Wilgotność gruntu wpływa na lepsze jego spulchnienie, ponadto woda, zachowując się jak smar, ułatwia i umożliwia równomierne otoczenie gruntu lepiszczem, Jednak nie jest wykluczona możliwość ujemnego wpływu nadmiaru wody, zwłaszcza w razie działania mrozu na mieszanki stabilizowane lepiszczem bitumicznym, zawierające wolną wodę. Wilgotność gruntu, przy której najlepiej otacza się on z lepiszczem bitumicznym, należy wyznaczyć- na podstawie prób laboratoryjnych w tym celu próbki gruntu o różnej wilgotności należy mieszać z bitumem obserwując równocześnie, w jaki sposób (łatwy czy trudny) daje się on rozprowadzić w gruncie. W celu zwiększenia przyczepności bitumu do ziarn wilgotnego kruszywa w czasie mieszania go z gruntem, należy dodawać 0,5-1,0010 wapna hydratyzowanego. Wilgotność gruntu, przy której następuje najlepsze otoczenie go z bitumem, waha się w granicach 3-7010 dla gruntów piaszczystych oraz 10-12010 dla gruntów gliniastych. Określenie optymalnej zawartości lepiszcza w mieszance Ilość lepiszcza bitumicznego w, mieszance powinna być wystarczająca dla nadania jej wodoodporności i równocześnie powinna zapewniać niezbędną wytrzymałość w temperaturach, w których nawierzchnia będzie pracowac. Jeżeli ilość lepiszcza bitumicznego jest niedostateczna, nawierzchnia nie wykaże wymaganej wodoodporności i w wilgotnym okresie może ulec zniszczeniu. Przy nadmiarze bitumu nawierzchnia wykazuje nadmierną plastyczność w upalnej porze roku. Orientacyjnie ilość lepiszcza w mieszance można określić na podstawie wzorów ustalonych przy założeniu, że niezbędna ilość lepiszcza bitumicznego jest proporcjonalna, do powierzchni cząstek, z których się składa mieszanka gruntowa. Dla upłynnionych asfaltów i smół przyjmuje się PI większe o ilość zawartego w lepiszczu upłynniacza (rozpuszczalnika). Właściwą optymalną zawartość lepiszcza ustala się przez zbadanie mieszanek o różnej procentowej zawartości lepiszcza, np. P+2, P, P-2. Wartością wyjściową jest ilość lepiszcza, ustalona przy projektowaniu wstępnym. [hasła pokrewne: jak stać się bogatym, żywica na ściany, otacza lagune ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jak stać się bogatym rozsypywacz cementu żywica na ściany