Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Przygotowanie mieszanki i formowanie próbek

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Po określeniu optymalnej wilgotności i zawartości lepiszcza oraz wilgotności, przy której następuje najlepsze otoczenie gruntu lepiszczem, przystępuje się do formowania próbek z 3 mieszanek o różnej zawartości lepiszcza. Do suchego i rozdrobnionego gruntu po przemieszaniu na sucho z wapnem hydratyzowanym dodaje się potrzebną ilość wody i po przemieszaniu jej – lepiszcze podgrzane do temperatury 40-80°. Ostateczne przemieszanie powinno nastąpić w mieszarce. Kiedy mieszanka jest już jednorodna, wykonuje się z niej próbki w cylindrach o średnicy 5, 8 lub 16 cm, w zależności od uziarnienia mieszanki. Objętość próbek dla mieszanek przyjmuje się jak następuje: C) = h = 5 cm V = 100 cm – drobnoziarnistych o wymiarach ziarn do 5 mm C) = h = 8 cm V = 400 cm 3 – średnioziarnistych o wymiarach ziarn do 20 mm C) = h = 16 cm V = 3200 cm – gruboziarnistych o wymiarach ziarn ponad 20 mm. Zagęszczenia mieszanki dokonuje się w prasie (statycznie) pod naciskiem jednostkowym 200 kGcm2 na próbkę w czasie 3 minut, lub dynamicznie przy nakładzie energii zagęszczenia, odpowiadającej energii normalnej próby Proctora. Badanie próbek W czasie wykonywania próbek mieszankę i próbki chronić należy przed wysychaniem, np. przez nakrywanie wilgotną tkaniną. Po uformowaniu każda próbka jest ważona i obmierzana (średnica i wysokość) oraz oznaczana odpowiednim symbolem z wpisaniem do notatnika badań laboratoryjnych, w którym podaje się również datę i opis składu mieszanki. Na etapie badań wstępnych dla każdej mieszanki o różnej zawartości lepiszcza lub dodatków ulepszających wykonuje się po 6 próbek, natomiast dla badań szczegółowych z mieszanki optymalnej ustalonej badaniami wstępnymi wykonuje się 24 próbki. Badania wstępne rozpoczyna przechowywanie próbek przez 3 dni w warunkach powietrzno-wilgotnych o temperaturze pokojowej, po czym próbki nasyca się wodą i określa się wytrzymałość na zgniatanie (3 próbki) oraz stateczność według próby Hubbard-Fielda (3 próbki). Stateczność według zmodyfikowanej próby Hubbard-Fielda jest to siła w kG, jakiej należy użyć, aby próbkę o średnicy 5 cm przepchnąć przez otwór 44 mm, przy prędkości przesuwu tłoka (również o średnicy 5 cm) 0,416 mmsek, tj. 2,5 cmminutę. [patrz też: jak stać się bogatym, żywica na ściany, otacza lagune ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jak stać się bogatym rozsypywacz cementu żywica na ściany