Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Pobór wody wywoluje stopniowy spadek cisnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Pobór wody wywołuje stopniowy spadek ciśnienia. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej pewnej granicznej wartości, włącznik ciśnieniowy zamyka obwód prądu, pompa zostaje uruchomiona i do zbiornika dopływa woda tak długo, póki ciśnienie sprężonego powietrza w zbiorniku nie dosięgnie górnej granicy (przy której włącznik ciśnieniowy wyłącza prąd) . Przy czynnym wodociągu następują więc okresy ruchu i postoju pompy. Przy obliczaniu objętości zbiornika nie uwzględnia się wahań rozbioru w ciągu doby, ponieważ wahania te są kompensowane przez liczbę włączeń pompy. Sprężarka uzupełnia w zbiorniku zapas powietrza,które jest stopniowo absorbowane przez wodę. Sprężarka uruchamia się mniej więcej raz na dobę, na podstawie wskazań stanu wody na wodowskazie ciśnienia na manometrze. [więcej w: szamba betonowe, przydomowe oczyszczalnie, Deska Podłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Pobór wody wywoluje stopniowy spadek cisnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

HYDROFORY Zbiornik wodno-powietrzny zaopatrzony w wodowskaz manometr, zawór bezpieczeństwa, połączenia do dopływu i odpływu wody, połączenia od sprężarki powietrza i od wyłącznika ciśnieniowego, spust i właz. Sprężarka z silnikiem elektrycznym, połączona ze zbiornikiem przewodem o średn. 25-37 mm. Przewód . zaopatrzony jest w zawór zwrotny, nastawiony na odpowiednie ciśnienie oraz odolejacz. – Samoczynny wyłącznik ciśnieniowy lub manometr kontaktowy wyłączający i włączający prąd do silnika. – Zawór zwrotny i zasuwa pomiędzy pompą a zbiornikiem. – Przewód ssawny zaopatrzony w zawór stopowy w koszu ssawnym. Małe urządzenia hydroforowe korzystają niekiedy z pomp tłokowych, łatwo zasysających wodę z głęb. 6-7 m. Są to pompy podwójnego działania uruchamiane silnikami elektrycznymi za pomocą przekładni pasowej. [przypisy: szamba betonowe, oczyszczalnie ścieków, biologiczne oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries