Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘rury spustowe’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Do złóż permskich należą u nas pokłady gipsowo-enhydrytowe na Dojnym Śląsku oraz gipsowe pasma występowań solnych na Kujawach. Do złóż mioceńskich w Polsce należą: a) pas gipsów podkarpackich, b) pokłady gipsu występującego w Raciborzu, Rybniku oraz w okolicach Chełmka, c) obszar gipsonośny rozciągający się od Kocmyrzowa w kierunku południowo-wschodnim aż po Staszów. Na Dolnym Śląsku złoża gipsów i anhydrytów występują ma dużej przestrzeni w starej niecce sudeckiej. Są to złoża stare i pokłady tworzące je są przeważnie pocięte uskokami. Na takich wychodach gipsowo-anhydrytowych założony jest łom gipsowy w Nowym Lądzie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rury spustowe’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

W pasie gipsów podkarpackich występują przede wszystkim gipsy związane ze złożami solnymi w Bochni i Wieliczce. Złoża ,gipsowe w Bochni . były swego czasu eksploatowane. Są to jednak złoża o mniejszej wartości górniczej ze względu na małe zasoby. Dalej na wschodzie, w miejscowości Łopuszka, są pokłady gipsowe częściowo tylko eksploatowane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rury spustowe’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rury spustowe’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Obecnie zamiast ołowiu stosuje się materiały zastępcze: azbestocement (30% włókna azbestowego, 70% cementu – na wagę i 10-12% wody), folię aluminiową a w ostateczności cement. W gruntach agresywnych uszczelnienia te należy izolować środkami bitumicznymi. Połączenia kołnierzowe, nietrwałe w gruncie ze względu na rdzewienie śrub, stosuje się przede wszystkim w przewodach na stacji pomp. Łączenie następuje za pomocą śrub oraz uszczelniającego pierścienia gumowego. Kształtki wodociągowe żeliwne zgodnie z przyjętym znakowaniem. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »