Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Górna powierzchnia plaskiego stropu zbiornika

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Górna powierzchnia płaskiego stropu zbiornika wykonana jest ze spadkiem 2-3°/0, aby zapewnić odpływ wód przesiąkających przez ziemne pokrycia. Przed pokryciem ziemią w celu ocieplenia powierzchnie zewnętrzne pokrywa się wyprawą asfaltową. Przewietrzanie należy tak wykonać, – aby do wnętrza nie dostawały się zanieczyszczenia. W tym celu wyloty przewodów zabezpiecza się siatką oraz daszkiem. Zbiorniki większe zaopatruje się w drzwi stalowe, zamykane na klucz. Wejście do małych zbiorników może być wykonane w postaci włazu, jak w studzienkach rewizyjnych. Dno zbiornika wykonuje się ze spadkiem 2-4% w kierunku zagłębienia. W zagłębieniu (0,3-0,5- m) umieszcza się spust oraz przewód odpływowy . Zbiornik dwukomorowy o pojemności 1000 l3. Dopływ i odpływ wody należy tak wykonać, aby zapewnić ciągły przepływ – wody w zbiorniku. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, kolektory słoneczne, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Górna powierzchnia plaskiego stropu zbiornika

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pobór wody wywołuje stopniowy spadek ciśnienia. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej pewnej granicznej wartości, włącznik ciśnieniowy zamyka obwód prądu, pompa zostaje uruchomiona i do zbiornika dopływa woda tak długo, póki ciśnienie sprężonego powietrza w zbiorniku nie dosięgnie górnej granicy (przy której włącznik ciśnieniowy wyłącza prąd) . Przy czynnym wodociągu następują więc okresy ruchu i postoju pompy. Przy obliczaniu objętości zbiornika nie uwzględnia się wahań rozbioru w ciągu doby, ponieważ wahania te są kompensowane przez liczbę włączeń pompy. Sprężarka uzupełnia w zbiorniku zapas powietrza,które jest stopniowo absorbowane przez wodę. Sprężarka uruchamia się mniej więcej raz na dobę, na podstawie wskazań stanu wody na wodowskazie ciśnienia na manometrze. [więcej w: szamba betonowe, przydomowe oczyszczalnie, Deska Podłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries