Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘panele szklane’

Zalety hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zalety hydroforów. Niskie koszty budowy, utrzymania i obsługi wpływają na rozpowszechnienie tych urządzeń. Zazwyczaj projektuje się kilka hydroforów. Budowa może być początkowo ograniczona do części projektowanej liczby hydroforów, a w miarę zwiększania zapotrzebowania wody liczba ich może być zwiększona. Natomiast zbiornik wieżowy musi być wybudowany od razu w pełnej objętości, Wadą hydroforów jest brak możliwości gromadzenia zapasu wody, w szczególności wody do gaszenia pożarów oraz uzależnienie działania od dostawy prądu. Obliczanie hydroforów. Liczba włączeń powinna zawierać się w granicach 6-10 na godz. , tj. pompa powinna być uruchamiana co 10-6 min. Przy częstych włączeniach pompa pracuje nieekonomicznie, bowiem część energii zużywa się na pokonanie bezwładności mas wirnika i wody. [patrz też: deski elewacyjne, panele szklane, ławki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane’

Zalety hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Hydranty służą do poboru wody do celów pożarniczych i są zaopatrzone w zamknięcia, podobnie jak zawory czerpalne. Hydranty podziemne stosowane są m. in. w wodociągach warszawskich oraz hydranty nadziemne – stosowane w większości miast zachodniej Polski. Hydranty budowane są zazwyczaj jako niezamarzające, z samoczynnym odwodnieniem. Po zamknięciu hydrantu woda spływa do gruntu przez mały otwór. Hydranty należy umieszczać na fundamencie betonowym, uniemożliwiającym osiadanie urządzenia. W warunkach wiejskich za pomocą hydrantów ujmuje się wodę do nawadniań deszczownianych. Zdroje uliczne są budowane podobnie jak hydranty i umożliwiają czerpanie wody do wiader itp. Odpowietrzniki umieszcza się w najwyższych miejscach rurociągu w celu odprowadzenia powietrza utrudniającego przepływ wody. Odpowietrzniki mogą być automatyczne (najczęściej stosowane) lub ręczne naciskowe. [podobne: oczyszczalnia przydomowa, oczyszczalnia ścieków, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries