Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Przy slabych gruntach wykonuje sie podsypke

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Przy słabych gruntach wykonuje się podsypkę 20-30 cm z gruboziarnistego piasku. Do ułożenia rur poniżej zwierciadła wody gruntowej należy początkowo wykonać wykop do poziomu zwierciadła wody, a następnie obustronnie wykonać szczelne ścianki. Dalszy wykop wykonuje się przy równoczesnym odpompowywaniu wody; używane są pompy przeponowe o wydajności 8-36 m-/godz. , przy wysokości ssania 5 m. Najczęściej stosuje się odwodnienie wykopu za pomocą filtrów szpilkowych. Jedną ze wstępnych czynności przy budowie rurociągów jest rozwiezienie rur – podobnie jak drenów – wzdłuż wykopów. Rury należy układać dopiero po sprawdzeniu głębokości wykopu (za pomocą niwelacji) i po starannym wyrównaniu dna. [przypisy: biologiczne oczyszczanie ścieków, panele podłogowe, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Przy slabych gruntach wykonuje sie podsypke

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Wody deszczowe, napływające ku nasypowi zbiornika, odprowadza się za pomocą rowów, a gdy zachodzi potrzeba, np. 300 . przy wysokim poziomie wód gruntowych, nasyp i teren przyległy należy odwodnić (ułożyć dreny). Koszt zbiorników terenowych jest znacznie niższy od kosztu zbiorników wieżowych. Kosztowne zbiorniki wieżowe mogą być zastąpione zbiornikami wodno-powietrznymi, tzw. hydroforami, z których woda, wskutek ciśnienia powietrza dostarczana jest do sieci wodociągowej, Hydrofory są coraz częściej stosowane do zaopatrzenia w wodę mniejszych osiedli, grup lub pojedynczych domów. Zbiorniki tego rodzaju mogą być umieszczane-w piwnicach i zajmują stosunkowo mało miejsca. Działanie hydroforów oparte jest na zautomatyzowanym działaniu pomp poruszanych silnikami- elektrycznymi i dlatego zapewnienie nieprzerwanego dostarczania prądu jest podstawowym warunkiem działania całego urządzenia. [hasła pokrewne: panele podłogowe, panele szklane, oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries