Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Obecnie zamiast olowiu stosuje sie materialy zastepcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Obecnie zamiast ołowiu stosuje się materiały zastępcze: azbestocement (30% włókna azbestowego, 70% cementu – na wagę i 10-12% wody), folię aluminiową a w ostateczności cement. W gruntach agresywnych uszczelnienia te należy izolować środkami bitumicznymi. Połączenia kołnierzowe, nietrwałe w gruncie ze względu na rdzewienie śrub, stosuje się przede wszystkim w przewodach na stacji pomp. Łączenie następuje za pomocą śrub oraz uszczelniającego pierścienia gumowego. Kształtki wodociągowe żeliwne zgodnie z przyjętym znakowaniem. agresywnych . Rury żelbetowe wirowane, kielichowe wytrzymałe na ciśnienie do 4 atn, produkują Krakowskie Zakłady Betoniarskie w Czyżynach, w odcinkach 5 m, o średn. 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm oraz w odcinkach 3,75 m, rury o średn. 1200 i 1500 mm. [więcej w: panele szklane, oczyszczalnie ścieków, panele ogrodzeniowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Obecnie zamiast olowiu stosuje sie materialy zastepcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Do rozściełania materiałów ulepszających (mączki kamiennej, wapna hydratyzowanego) stosowane są rozściełacze przyczepne lub samobieżne ponadto cysterny do wody, równiarki i walce wielokołowe do profilowania i zagęszczania torowiska, walce gładkie dla ostatecznego zagęszczenia mieszanki stabilizowanej (po wstępnym zagęszczeniu przy przejściu mieszarki). Wskaźnik mechanizacji na dużych robotach przy wykonywaniu stabilizacji mieszarkami wynosi 45-50 KM na jednego robotnika. Wykonanie stabilizacji bitumami. Wykonanie stabilizacji przy użyciu mieszarek samobieżnych lub przyczepnych do ciągnika Cykl produkcyjny przy wykonywaniu stabilizacji obejmuje następujące czynności: a) roboty przygotowawcze, b) rozdrobnienie i spulchnienie gruntu rodzimego, c) rozścielenie gruntu doziarniającego (w razie potrzeby) oraz wapna hydratyzowanego wraz z przemieszaniem z gruntem rodzimym, d) zwilżenie mieszanki wraz z przemieszaniem, e) kolejne rozlewanie lepiszcza wraz z równoczesnym mieszaniem, f) ostateczne przemieszanie po całkowitym rozlewie -lepiszcza, g) wyrównanie profilu mieszanki, h) zagęszczanie mieszanki. Czynności wyszczególnione w punktach a) – d) nie odbiegają od zasad podanych uprzednio przy omawianiu wykonania stabilizacji cementem. Przy użyciu mieszarek typu Seamen z instalacją do przepompowywania lepiszcza dostarczane jest ono do maszyny bezpośrednio z cysterny posuwającej się wraz z mieszarką i rozpryskiwane pod ciśnieniem przez układ dysz w komorze mieszania, .gdzie równocześnie następuje zmieszanie jej z rozdrobnionym gruntem. Zegarowy licznik przepływu lepiszcza umożliwia dokładne dozowanie składników. Przy użyciu mieszarek nie posiadających urządzeń do przepompowywania bitumu jest on rozpryskiwany na gruncie rozdrobnionym przy użyciu skrapiarki samochodowej, a następnie natychmiast mieszany w miarę ilości rozlanego bitumu. Zużycie lepiszcza przy każdorazowym rozlewie wynosi 2,5-3 kgm, aż do osiągnięcia ustalonej ilości na 1 tn. Po całkowitym rozlaniu przewidzianej recepturą laboratoryjnej ilości smoły następuje dodatkowe przemieszanie aż do uzyskania wymaganego stopnia przemieszania. Dobrze przemieszana mieszanka powinna mieć barwę czekoladową, ponadto nie może się lepić, ale jednocześnie wykazywać dostateczną zwięzłość. Po ostatecznym przemieszaniu następuje wyrównanie profilu i zagęszczenie mieszanki walcem wielokołowym, a następnie gładkim. [przypisy: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries