Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘otacza lagunę’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Do złóż permskich należą u nas pokłady gipsowo-enhydrytowe na Dojnym Śląsku oraz gipsowe pasma występowań solnych na Kujawach. Do złóż mioceńskich w Polsce należą: a) pas gipsów podkarpackich, b) pokłady gipsu występującego w Raciborzu, Rybniku oraz w okolicach Chełmka, c) obszar gipsonośny rozciągający się od Kocmyrzowa w kierunku południowo-wschodnim aż po Staszów. Na Dolnym Śląsku złoża gipsów i anhydrytów występują ma dużej przestrzeni w starej niecce sudeckiej. Są to złoża stare i pokłady tworzące je są przeważnie pocięte uskokami. Na takich wychodach gipsowo-anhydrytowych założony jest łom gipsowy w Nowym Lądzie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘otacza lagunę’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

W pasie gipsów podkarpackich występują przede wszystkim gipsy związane ze złożami solnymi w Bochni i Wieliczce. Złoża ,gipsowe w Bochni . były swego czasu eksploatowane. Są to jednak złoża o mniejszej wartości górniczej ze względu na małe zasoby. Dalej na wschodzie, w miejscowości Łopuszka, są pokłady gipsowe częściowo tylko eksploatowane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘otacza lagunę’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘otacza lagunę’

Eksploatacje gipsu w Nowym Ladzie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Wody deszczowe, napływające ku nasypowi zbiornika, odprowadza się za pomocą rowów, a gdy zachodzi potrzeba, np. 300 . przy wysokim poziomie wód gruntowych, nasyp i teren przyległy należy odwodnić (ułożyć dreny). Koszt zbiorników terenowych jest znacznie niższy od kosztu zbiorników wieżowych. Kosztowne zbiorniki wieżowe mogą być zastąpione zbiornikami wodno-powietrznymi, tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »