Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘oczyszczalnia ścieków’

Hydranty

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Hydranty służą do poboru wody do celów pożarniczych i są zaopatrzone w zamknięcia, podobnie jak zawory czerpalne. Hydranty podziemne stosowane są m. in. w wodociągach warszawskich oraz hydranty nadziemne – stosowane w większości miast zachodniej Polski. Hydranty budowane są zazwyczaj jako niezamarzające, z samoczynnym odwodnieniem. Po zamknięciu hydrantu woda spływa do gruntu przez mały otwór. Hydranty należy umieszczać na fundamencie betonowym, uniemożliwiającym osiadanie urządzenia. W warunkach wiejskich za pomocą hydrantów ujmuje się wodę do nawadniań deszczownianych. Zdroje uliczne są budowane podobnie jak hydranty i umożliwiają czerpanie wody do wiader itp. Odpowietrzniki umieszcza się w najwyższych miejscach rurociągu w celu odprowadzenia powietrza utrudniającego przepływ wody. Odpowietrzniki mogą być automatyczne (najczęściej stosowane) lub ręczne naciskowe. [podobne: oczyszczalnia przydomowa, oczyszczalnia ścieków, panele szklane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnia ścieków’

Hydranty

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Cylinder pompy zaopatrzony jest w regulowany zawór do zasysania powietrza i uzupełniania jego zapasu w hydroforze (zazwyczaj w ilości 2% tłoczonej wody). W urządzeniach nowoczesnych stosowane są pompy odśrodkowe samozasysające z zaworem smoczkowym. Zawór ten pozwala uzupełniać zapas powietrza w hydroforze, a zaopatrzenie urządzenia hydroforowego w sprężarkę z silnikiem jest zbyteczne. Wymienione pompy zasysają również wodę w przypadku niedomykania się zaworu stopowego, a nawet gdy w przewodzie ssawnym występują niewielkie nieszczelności. W większych urządzeniach zamiast jednego dużego zbiornika buduje się dwa lub więcej mniejszych. Powietrze sprężone może być gromadzone w oddzielnym zbiorniku, który może być instalowany w pomieszczeniu nieogrzewanym lub nawet poza budynkiem. [przypisy: kolektory słoneczne, deski elewacyjne, oczyszczalnia ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries