Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘Oczyszczalnia przydomowa’

Oczyszczalnia przydomowa krok po kroku

Posted in Uncategorized  by admin
February 9th, 2017

SzwedzkieoczyszczalnieINDRAN[1]Oczyszczalnia przydomowa to ekologiczny sposób radzenia sobie ze ściekami, które wytwarza każdego gospodarstwo domowe i nie tylko. Dzięki procesom, jakie zachodzą w trakcie utylizowania ścieków, znajdujące się w nich substancje rozkładane są do form nieszkodliwych dla środowiska. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę również na koszty eksploatacji, które okazują się być relatywnie niskie, a z pewnością niższe niż wówczas, gdy za alternatywę uznaje się szambo. Dobrze jest uświadomić sobie, że oczyszczalnia przydomowa nie może jednak zostać wybudowana na terenach objętych siecią kanalizacyjną – jest to więc opcja dla osób budujących dom na terenie, który dotychczas był raczej niezamieszkały. Prace budowlane warto prowadzić w tym przypadku od wiosny do jesieni, ponieważ w tym okresie wykopy nie są utrudnione, ponieważ ziemia nie zamarza. W trakcie budowy przydomowej oczyszczalni warto skorzystać z pomocy fachowców, ponieważ popełnienie ewentualnych błędów może nieść ze sobą cały szereg nieprzyjemnych skutków.

Comments Off

Posts Tagged ‘Oczyszczalnia przydomowa’

Oczyszczalnia przydomowa krok po kroku

Posted in Uncategorized  by admin
February 9th, 2017

Górna powierzchnia płaskiego stropu zbiornika wykonana jest ze spadkiem 2-3°/0, aby zapewnić odpływ wód przesiąkających przez ziemne pokrycia. Przed pokryciem ziemią w celu ocieplenia powierzchnie zewnętrzne pokrywa się wyprawą asfaltową. Przewietrzanie należy tak wykonać, – aby do wnętrza nie dostawały się zanieczyszczenia. W tym celu wyloty przewodów zabezpiecza się siatką oraz daszkiem. Zbiorniki większe zaopatruje się w drzwi stalowe, zamykane na klucz. Wejście do małych zbiorników może być wykonane w postaci włazu, jak w studzienkach rewizyjnych. Dno zbiornika wykonuje się ze spadkiem 2-4% w kierunku zagłębienia. W zagłębieniu (0,3-0,5- m) umieszcza się spust oraz przewód odpływowy . Zbiornik dwukomorowy o pojemności 1000 l3. Dopływ i odpływ wody należy tak wykonać, aby zapewnić ciągły przepływ – wody w zbiorniku. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, kolektory słoneczne, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

« Previous Entries