Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘ławki ogrodowe’

Zalety hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zalety hydroforów. Niskie koszty budowy, utrzymania i obsługi wpływają na rozpowszechnienie tych urządzeń. Zazwyczaj projektuje się kilka hydroforów. Budowa może być początkowo ograniczona do części projektowanej liczby hydroforów, a w miarę zwiększania zapotrzebowania wody liczba ich może być zwiększona. Natomiast zbiornik wieżowy musi być wybudowany od razu w pełnej objętości, Wadą hydroforów jest brak możliwości gromadzenia zapasu wody, w szczególności wody do gaszenia pożarów oraz uzależnienie działania od dostawy prądu. Obliczanie hydroforów. Liczba włączeń powinna zawierać się w granicach 6-10 na godz. , tj. pompa powinna być uruchamiana co 10-6 min. Przy częstych włączeniach pompa pracuje nieekonomicznie, bowiem część energii zużywa się na pokonanie bezwładności mas wirnika i wody. [patrz też: deski elewacyjne, panele szklane, ławki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ławki ogrodowe’

Zalety hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Działanie odpowietrzników automatycznych oparte jest na zamykaniu otworu odpowietrzającego unoszonym do góry pływakiem. Gdy zbiorą się gazy, pływak opada i następuje odpowietrzenie, po czym otwór jest ponownie automatycznie zamykany. Odpowietrzniki podobnie jak zasuwy umieszcza się zazwyczaj w studzienkach, względnie, przy większej ilości zasuw i jednym odpowietrzniku, w komorach prostokątnych wykonanych z cegły i zaopatrzonych we właz. Zawory ciśnieniowe do przepuszczania określonej objętości wody są stosowane jako automatycznie zamykające się kurki czerpalne do studzienek ulicznych -lub przy zbiorniczkach ustępowych. Spłukiwacz ustępowy polskiej konstrukcji do spłukiwania misek; klozetowych. Urządzenia spustowe do odwadniania sieci wykonywane są w najniższych punktach sieci. Używa się tu kształtek (odwodniaków) z bocznym (dolnym) odgałęzieniem połączonym za pomocą kołnierza z zasuwą, która z kolei łączy się z przewodem spustowym skierowanym do rowu lub cieku naturalnego. Jeżeli nie można zapewnić odpływu grawitacyjnego, przewód spustowy łączy się z oddzielną studzienką nieco niżej położoną, z której wodę wypompowuje się. [przypisy: szamba betonowe, altana ogrodowa, ławki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries