Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Górna powierzchnia plaskiego stropu zbiornika

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Górna powierzchnia płaskiego stropu zbiornika wykonana jest ze spadkiem 2-3°/0, aby zapewnić odpływ wód przesiąkających przez ziemne pokrycia. Przed pokryciem ziemią w celu ocieplenia powierzchnie zewnętrzne pokrywa się wyprawą asfaltową. Przewietrzanie należy tak wykonać, – aby do wnętrza nie dostawały się zanieczyszczenia. W tym celu wyloty przewodów zabezpiecza się siatką oraz daszkiem. Zbiorniki większe zaopatruje się w drzwi stalowe, zamykane na klucz. Wejście do małych zbiorników może być wykonane w postaci włazu, jak w studzienkach rewizyjnych. Dno zbiornika wykonuje się ze spadkiem 2-4% w kierunku zagłębienia. W zagłębieniu (0,3-0,5- m) umieszcza się spust oraz przewód odpływowy . Zbiornik dwukomorowy o pojemności 1000 l3. Dopływ i odpływ wody należy tak wykonać, aby zapewnić ciągły przepływ – wody w zbiorniku. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, kolektory słoneczne, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Górna powierzchnia plaskiego stropu zbiornika

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Cylinder pompy zaopatrzony jest w regulowany zawór do zasysania powietrza i uzupełniania jego zapasu w hydroforze (zazwyczaj w ilości 2% tłoczonej wody). W urządzeniach nowoczesnych stosowane są pompy odśrodkowe samozasysające z zaworem smoczkowym. Zawór ten pozwala uzupełniać zapas powietrza w hydroforze, a zaopatrzenie urządzenia hydroforowego w sprężarkę z silnikiem jest zbyteczne. Wymienione pompy zasysają również wodę w przypadku niedomykania się zaworu stopowego, a nawet gdy w przewodzie ssawnym występują niewielkie nieszczelności. W większych urządzeniach zamiast jednego dużego zbiornika buduje się dwa lub więcej mniejszych. Powietrze sprężone może być gromadzone w oddzielnym zbiorniku, który może być instalowany w pomieszczeniu nieogrzewanym lub nawet poza budynkiem. [przypisy: kolektory słoneczne, deski elewacyjne, oczyszczalnia ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries