Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Zalety hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zalety hydroforów. Niskie koszty budowy, utrzymania i obsługi wpływają na rozpowszechnienie tych urządzeń. Zazwyczaj projektuje się kilka hydroforów. Budowa może być początkowo ograniczona do części projektowanej liczby hydroforów, a w miarę zwiększania zapotrzebowania wody liczba ich może być zwiększona. Natomiast zbiornik wieżowy musi być wybudowany od razu w pełnej objętości, Wadą hydroforów jest brak możliwości gromadzenia zapasu wody, w szczególności wody do gaszenia pożarów oraz uzależnienie działania od dostawy prądu. Obliczanie hydroforów. Liczba włączeń powinna zawierać się w granicach 6-10 na godz. , tj. pompa powinna być uruchamiana co 10-6 min. Przy częstych włączeniach pompa pracuje nieekonomicznie, bowiem część energii zużywa się na pokonanie bezwładności mas wirnika i wody. [patrz też: deski elewacyjne, panele szklane, ławki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Zalety hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Cylinder pompy zaopatrzony jest w regulowany zawór do zasysania powietrza i uzupełniania jego zapasu w hydroforze (zazwyczaj w ilości 2% tłoczonej wody). W urządzeniach nowoczesnych stosowane są pompy odśrodkowe samozasysające z zaworem smoczkowym. Zawór ten pozwala uzupełniać zapas powietrza w hydroforze, a zaopatrzenie urządzenia hydroforowego w sprężarkę z silnikiem jest zbyteczne. Wymienione pompy zasysają również wodę w przypadku niedomykania się zaworu stopowego, a nawet gdy w przewodzie ssawnym występują niewielkie nieszczelności. W większych urządzeniach zamiast jednego dużego zbiornika buduje się dwa lub więcej mniejszych. Powietrze sprężone może być gromadzone w oddzielnym zbiorniku, który może być instalowany w pomieszczeniu nieogrzewanym lub nawet poza budynkiem. [przypisy: kolektory słoneczne, deski elewacyjne, oczyszczalnia ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries