Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Wydajnosc pompy

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Wydajność pompy powinna odpowiadać największemu rozbiorowi godzinowemu. Dobór ciśnienia minimalnego w zbiorniku hydroforowym opiera się na tych samych założeniach, jak w zbiorniku wieżowym. Ciśnienie maksymalne nie powinno być większe niż 2 atn od minimalnego, bowiem przy większej różnicy wzrastają koszty pompowania i zwiększa się grubość ścianek zbiornika. Objętość . hydroforów małych wynosi 20-30% dobowego zapotrzebowania wody; średnich ok. 10%, większych – kilka procent. Przy obliczeniach stosujemy następujące oznaczenia : Q – wydatek pomp (maksymalny rozbiór wody), lisek, q – pobór wody, lisek, t, – czas pracy pompy, sek, ts – czas spoczynku pompy, sek, t – cykl pracy pompy, sek, Vu – pojemność użytkowa zbiornika, Vp – objętość powietrza przy największym sprężeniu, V – objętość zbiornika, 1. Całkowita objętość zbiornika zależy od doboru ciśnień. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deski elewacyjne, deska tarasowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Wydajnosc pompy

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Zawartość wody w gruncie jest czynnikiem ułatwiającym rozdrabnianie. Z tych względów pożądane jest grunty suche wstępnie w sposób dostateczny nawilżyć. Grunty o wilgotności przewyższającej wilgotność optymalną, a przeznaczone do stabilizacji wapnem hydratyzowanym lub popiołami lotnymi, można przesuszyć kilkoma przejazdami mieszarki gruntowej lub sprzętu, rolniczego, bądź też dodatkiem sproszkowanego wapna palonego w ilości 1-2% z jednoczesnym przewietrzeniem w czasie mieszania. Rozdrabnianie i spulchnianie gruntu, należy przeprowadzić dokładnie i przestrzegać, aby projektowana głębokość spulchnienia była należycie utrzymana. Rozścielanie wapna Wapno dostarczone luzem lub w workach rozkłada się na rozdrobnionym gruncie tak, aby ilość ich rozłożona na powierzchni odpowiadała ściśle ilości wyznaczonej na 1 m przez laboratorium. Robotnicy zatrudnieni przy rozściełaniu wapna powinni być wyposażeni w ochronne okulary oraz szczelne od kurzu ubranie. Mieszanie gruntu z wapnem Mieszanie wapna z gruntem odbywa się sprzętem rolniczym kultywatorem, broną talerzową – bądź też mieszarką. W czasie mieszania należy kontrolować głębokość warstwy i równomierność jej przemieszania oraz wyrównywać powstałe przy przejazdach maszyn nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. Głębokość warstwy mieszanki (przy współczynniku spulchniania 1,25-1,30) dla uzyskania np. 15 cm grubości po zagęszczeniu, w stanie luźnym nie powinna być mniejsza od 18 cni. Mieszać należy tak długo, aż mieszanka wykaże jednolitą barwę i będzie równomiernie rozprowadzona na pełną głębokość warstwy stabilizowanej. Zwilżanie mieszanki wodą i mieszanie Po zakończeniu mieszania i przy niedostatecznej naturalnej wilgotności przystępuje się do polewania wodą z cystern bądź zbiorników przewoźnych. Ilość wody potrzebna dla osiągnięcia wilgotności optymalnej zależna jest od warunków atmosferycznych w dniu budowy i związaną z tym wilgotnością naturalną gruntu oraz z rodzajem dozowanego wapna. Zużycie wody dla każdej działki musi być codziennie obliczone przez laboratorium. Przy wyschniętym gruncie spoistym orientacyjne zużycie wody dla osiągnięcia wilgotności optymalnej wynosi około 25 litrów na m2. Przy gruncie nawilgoconym (po opadach deszczu) zużycie wody, w zależności od stopnia nawilgocenia, może spaść do minimum lub może być jej nadmiar, co reguluje się wówczas dodatkiem wapna palonego. W czasie mieszania gruntu z wapnem następuje zbryłowacenie mieszanki w postaci tworzących się grudek z równoczesnym przesuszeniem gruntu, przez co staje się ułatwiona jego dalsza obróbka. Polewanie wodą prowadzić należy jednocześnie z mieszaniem. Podczas mieszania należy stale wyrównywać.powstałe przy przejeździe maszyn większe koleiny i nierówności oraz stale kontrolować głębokość warstwy i równomierność jej przemieszania. Mieszanie należy zakończyć po stwierdzeniu zmiany struktury gruntu, charakteryzującej się rozpadaniem grud z wewnętrznym przesuszeniem. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deska tarasowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries