Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Pobór wody wywoluje stopniowy spadek cisnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Pobór wody wywołuje stopniowy spadek ciśnienia. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej pewnej granicznej wartości, włącznik ciśnieniowy zamyka obwód prądu, pompa zostaje uruchomiona i do zbiornika dopływa woda tak długo, póki ciśnienie sprężonego powietrza w zbiorniku nie dosięgnie górnej granicy (przy której włącznik ciśnieniowy wyłącza prąd) . Przy czynnym wodociągu następują więc okresy ruchu i postoju pompy. Przy obliczaniu objętości zbiornika nie uwzględnia się wahań rozbioru w ciągu doby, ponieważ wahania te są kompensowane przez liczbę włączeń pompy. Sprężarka uzupełnia w zbiorniku zapas powietrza,które jest stopniowo absorbowane przez wodę. Sprężarka uruchamia się mniej więcej raz na dobę, na podstawie wskazań stanu wody na wodowskazie ciśnienia na manometrze. [więcej w: szamba betonowe, przydomowe oczyszczalnie, Deska Podłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Pobór wody wywoluje stopniowy spadek cisnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Szerokość, wykopu zależna jest od rodzaju gruntu i średnicy przewodu i wynosi d + 0,3-0,4 m, nie może być jednak mniejsza niż D,6 m, a przy większych głębokościach – 0,8 m. Ziemię z wykopu należy odkładać w odl. 0,5 m od krawędzi wykopu, aby wydobyty grunt nie obsypywał się do wykopu oraz ze względu na opuszczenie rur i ustawianie trójnogów, układanie pomostów itp. Przy głębokościach 1 m lub większych, szczególnie w gruntach luźnych, należy stosować deskowanie zwarte, w gruntach zwartych deskowanie luźne z zachowaniem 15-20 cm odstępów między balami. Praktyczne są ścianki stalowe tzw. wypraski ze względu na trwałość i poręczność w użyciu. Przewody należy układać na gruncie stałym, dlatego też przy wykonaniu wykopu zostawia się kilkucentymetrową warstwę gruntu powyżej rzędnej dna w projekcie, którą zdejmuje się -podczas układania przewodów. [hasła pokrewne: oczyszczalnia przydomowa, Deska Podłogowa, kolektory słoneczne ]

Comments Off

« Previous Entries