Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Armatura wodociagowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Armatura wodociągowa Zasuwy klinowe, z żeliwa, mogą być kielichowe, lub kołnierzowe. Umieszcza się je bądź w specjalnych studzienkach bądź też w żeliwnych skrzynkach ulicznych. Dla ułatwienia odnalezienia zasuwy umieszcza się na ścianach domów, parkanach itp. tabliczki z podaniem odległości w dwóch kierunkach od znaku. Litera Z oznacza zasuwę, litera H – hydrant. Zawory zaporowe (przelotowe) normalne lub skośne używane są w instalacjach domowych. Wykonane są z brązu. Zawory czarpalne (kurki) wykonane. są z brązu lub mosiądzu. Podobnie jak w zaworach przelotowych przepływ wody zamykany jest za pomocą dociskania grzybka do gniazdka (z gumową lub skórzaną uszczelką do wody zimnej, a z fibrową do wody ciepłej). [hasła pokrewne: deski elewacyjne, biologiczne oczyszczanie ścieków, altana ogrodowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Armatura wodociagowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Zakłady w Ostrowiu produkują rury gładkie, tzw. bose, w odcinkach 4 m, o średn. 400, 600 i 1000 mm, na ciśnienie robocze 2 i 4 atn. Rury żelbetowe nie podlegają korozji, natomiast ulegają niszczeniu przez kwasy. Ze względu na trudności w wykonaniu nie rur żelbetowych odgałęzień, wbudowania armatury i zastosowania kształtek, używanie rur betonowych bądź żelbetowych jest ograniczone do terenu poza osiedlem. Rury szklane wyróżniają się licznymi zaletami: bezkorozyjność, własności izolacyjne, gładkość ścian. Użycie tych rur upowszechnia się w CSR i ZSRR, gdzie są produkowane w 3,0-2,0 m odcinkach, 45-122 mm, na ciśnienie robocze 7-4 atn. Rury z bazaltu topionego o średnicach 150 do 400 mm, w 2 m odcinkach, są wytrzymalsze od rur szklanych, lecz droższe i cięższe. [przypisy: deska elewacyjna, biologiczne oczyszczanie ścieków, oczyszczalnia ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries