Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Armatura wodociagowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Armatura wodociągowa Zasuwy klinowe, z żeliwa, mogą być kielichowe, lub kołnierzowe. Umieszcza się je bądź w specjalnych studzienkach bądź też w żeliwnych skrzynkach ulicznych. Dla ułatwienia odnalezienia zasuwy umieszcza się na ścianach domów, parkanach itp. tabliczki z podaniem odległości w dwóch kierunkach od znaku. Litera Z oznacza zasuwę, litera H – hydrant. Zawory zaporowe (przelotowe) normalne lub skośne używane są w instalacjach domowych. Wykonane są z brązu. Zawory czarpalne (kurki) wykonane. są z brązu lub mosiądzu. Podobnie jak w zaworach przelotowych przepływ wody zamykany jest za pomocą dociskania grzybka do gniazdka (z gumową lub skórzaną uszczelką do wody zimnej, a z fibrową do wody ciepłej). [hasła pokrewne: deski elewacyjne, biologiczne oczyszczanie ścieków, altana ogrodowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Armatura wodociagowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

ZBIORNIKI TERENOWE Zbiorniki terenowe o pojemności 25 m” budowane są jako jednokomorowe. Zbiorniki większe są zawsze dwukomorowe, co umożliwia wyłączenie jednej komory w celu jej naprawy lub oczyszczenia . Zbiorniki są często budowane o kształcie kołowym w rzucie poziomym. Taki kształt jest korzystny ze względu na występowanie w bocznych ścianach sił osiowych. Dwa inne typy dwukomorowych zbiorników o kształcie kołowym oraz jeden – prostokątny. Koszt takiego zbiornika zależy od długości ścian oraz powierzchni dna i stropu ( jest najniższy, jeżeli szerokość komory wynosi 0,75 jej długości . Dno, ściany i pokrycie zbiornika powinny być szczelne i zabezpieczone przed ewentualnym agresywnym działaniem wody. Strop tworzą sklepienia lub kopuły, a też płyty płaskie bądź żebrowe. [więcej w: kolektory słoneczne, deski elewacyjne, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries