Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Pojemnosc hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Pojemność hydroforów może być też obliczona za pomocą nomogramów. Jeżeli uruchomi się dwie pompy, stopniowo włączane i wyłączane, wówczas pojemność zbiornika będzie prawie dwa razy mniejsza niż przy pracy jednej pompy. Przy trzech pompach, kolejno włączanych, potrzebna objętość wyniesie ok. 35% pierwotnej objętości. . tj. użytej przy pracy jednej pompy. Jak wynika że wzoru V, objętość hydroforu pracującego przy wyższym Pmax jest mniejsza. Większe urządzenia hydroforowe zaopatrywane są przeto w kilka pomp kolejno włączanych, przy czym zamiast jednego dużego zbiornika buduje się zazwyczaj kilka mniejszych. Powietrze sprężone, jak już zaznaczono, może być w tym przypadku gromadzone w oddzielnym zbiorniku bądź w zbiornikach, które mogą być umieszczone nawet poza budynkiem. Przy doborze pompy należy uwzględnić zmienność warunków pracy, w szczególności zmiany ciśnienia w obszarze od Pmax do Pmin. [hasła pokrewne: basen ogrodowy, Deska Podłogowa, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off