Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Zestawy maszyn i sprzętu przy wykonywaniu stabilizacji mieszarkami bądź sprzętem rolniczym

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Poniżej podaje się zestawy maszyn i sprzętu przy wykonywaniu stabilizacji mieszarkami bądź sprzętem rolniczym. Zestaw maszyn na robotach wyposażonych w sprzęt specjalny a) pług przyczepny do ciągnika, sztuk 1-2, b) mieszarka gruntowa samobieżna lub przyczepna do ciągnika. sztuk 1, c) cysterny przyczepne do ciągnika typ Madro sztuk 2-3 (lub inne o pojemności 2500 do 3500 litrów), d) walec ogumiony przyczepny, sztuk 1, e) ciężki szablon lub równiarka, sztuk 1, f) ciągnik gąsienicowy, sztuk 1, g) ciągniki ogumione Ursus z przyczepami, sztuk 2-3, h) pompa silnikowa o wydajności zapewniającej szybkie napełnienie cystern wodą (w razie braku cystern Madro), sztuk 1. Wymienionym zespołem maszyn można orientacyjnie ulepszyć lub zastabilizować dziennie – w zależności od warunków miejscowych 1500-2000 rh2 drogi. Zestaw maszyn do wykonania stabilizacji na robotach o mniejszym zakresie a) pług przyczepny do ciągnika, sztuk 1, b) kultywator ciężki; sztuk 1, c) brona talerzowa przyczepna do ciągnika, sztuk 1, d) zbiorniki na wodę przewoźne na przyczepach lub samochodach o pojemności 2000-3000 litrów, sztuk 2, e) ciągniki Ursus z przyczepami, sztuk 3-4, f) walec gładki przyczepny do ciągnika o ciężarze 3-4 T, sztuk 1. Wstępne zagęszczenie mieszanki przy tego rodzaju zespole maszyn należy wykonać ciągnikiem Ursus, a następnie obciążonym samochodem ciężarowym i walcem gładkim przyczepnym o ciężarze 3-5 ton. Wymienionym zespołem sprzętu i maszyn można orientacyjnie wykonać dziennie 800-1200 m, w zależności od warunków miejscowych (stopnia spoistości gruntu, odległości dostawy wody itp.). f. Wykonanie stabilizacji gruntu wapnem Cykl produkcyjny Cykl produkcyjny przy wykonaniu stabilizacji gruntów wapnem lub popiołami obejmuje następujące czynności: a) roboty wstępne (przygotowawcze); b) rozdrabnianie i spulchnianie gruntu rodzimego, c) rozścielenie wapna, d) mieszanie gruntu z wapnem, e) zwilżanie mieszanki wodą i mieszanie, f) profilowanie mieszanki, . g) zagęszczanie mieszanki, h) pielęgnacja i roboty wykończeniowe. Roboty wstępne Przed przystąpieniem do stabilizacji powinny być wykonane wszystkie obiekty, drogowe, roboty ziemne łącznie z wykopaniem koryta (w przypadku gdy jest to przewidziane projektem) oraz urządzenia odwadniające. Podłoże nasypowe powinno być do głębokości 0,5 m zagęszczone do 95% według normalnej metody Proctora. Poza tym powinny być usunięte wszelkie ewentualne przeszkody, jak kamienie, korzenie itp., mogące utrudnić pracę maszyn. W przypadkach, gdy grunt stabilizowany wapnem służyć ma jako podbudowa pod nawierzchnię na drogach lokalnych, torowisko ziemne powinno być wyniesione co najmniej o 30 cm ponad poziom otaczającego terenu, zaś dla szybkiego odprowadzenia wód opadowych spadki poprzeczne poboczy powinny wynosić co najmniej 6010. Rozdrabnianie i spulchnianie gruntu Zależnie od spoistości gruntu, rozdrabniania i spulchniania gruntu dokonuje się wstępnie pługami bądź zrywaczem drogowym, a następnie, w zależności od posiadanego sprzętu, kultywatorem i broną talerzową lub mieszarką. Dla rozbijania większych grud ziemnych pomocne jest użycie obciążonych bron kolczastych. Przy stosowaniu pługów do wstępnego rozdrabniania gruntów spoistych należy przestrzegać, aby zrychlenie gruntu przebiegało na właściwą głębokość. [podobne: kopanie studni cena, porotherm cennik, program do kolorowania elewacji ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kopanie studni cena porotherm cennik program do kolorowania elewacji