Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Materiały do stabilizacji gruntów bitumami

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Materiały do stabilizacji gruntów bitumami Ogólne warunki przydatności gruntu do stabilizacji bitumami Do stabilizacji bitumami nadają się grunty w szerokim zakresie uziarnienia, dające się łatwo i tanio rozdrabniać; z wyjątkiem gruntów zawierających mikę, sole, szczególnie sodowe oraz siarczanowe. Zawartość w gruncie soli rozpuszczalnych (przede wszystkim siarczanów) nie powinna być większa niż 0,5-1,0%. Sole znajdujące się w gruncie szkodliwie działają na bitum, przyczyniając się do tworzenia emulsji, w wyniku czego jest on wypłukiwany z gruntu. Również nie jest wskazane utrwalanie gruntów o znacznej zawartości frakcji gliniastej (> 15%), ponieważ oprócz znacznych trudności z dokładnym rozdrobnieniem i zmieszaniem tych gruntów niezbędna jest dla osiągnięcia wymaganej wodoodporności również stosunkowo duża ilość lepiszcza. Dobre wyniki osiąga się stabilizując piaski gliniaste i gliny piaszczyste zawierające nie więcej niż 60% części pylastych i ilastych, w tym ilastych nie więcej niż 15010. Granica płynności nie powinna być większa od 35, a wskaźnik plastyczności nie powinien przekraczać 15. Najlepsze wyniki otrzymuje się na gruntach o ciągłym uziarnieniu zbliżonym do mieszanek optymalnych lub na gruntach o zawartości frakcji iłowej 2-15010. Grunty o zawartości frakcji iłowej powyżej 1.5010 mogą być stabilizowane po uprzednim ulepszeniu wapnem palonym lub hydratyzowanym w ilości 4-6. Obecność w gruncie próchnicy nie jest szkodliwa i do stabilizacji bitumami mogą być użyte również grunty humusowe. Przy ustalaniu przydatności gruntu do stabilizacji powinna być zbadana kwasowość gruntu. Grunty kwaśne (pH < 7) należy zneutralizować materiałami o charakterze zasadowym, jak wapnem palonym mielonym lub. hydratyzowanym w ilości 2-400, popiołami lotnymi z węgla brunatnego, w ilości 4-6010 lub mączką wapienną. Wymienione dodatki wskazane jest stosować niemal w każdym przypadku. Lepiszcze Do stabilizacji gruntów mają zastosowanie zarówno smoła, jak i asfalt, przy czym zawartość parafiny nie wywiera wpływu szkodliwego. Lepiszcze bitumiczne powinno mieć taką konsystencję, aby w czasie mieszania było dostatecznie płynne, a po zakończeniu robót i zagęszczeniu ułożonej mieszanki nabierało szybko właściwości wiążących. O wyborze lepkości. smoły decyduje: uziarnienie gruntu, przeznaczenie mieszanki oraz temperatura w czasie wykonywania stabilizacji. Im bardziej grunty są spoiste, tym trudniejsze jest ich wymieszanie z lepiszczem i tym mniejsza musi być ich lepkość, zaś im uziarnienie gruntu jest grubsze, tym lepkość lepiszcza powinna być większa. Przy stabilizacji gruntów piaszczystych smoła spełnia przede wszystkim rolę lepiszcza. Górna granica lepkości smoły, uwarunkowana wymaganiem równomiernego otoczenia rozdrobnionego gruntu piaszczystego, zależy w głównej mierze od pory roku i temperatury otoczenia w czasie wykonywania robót. W okresie chłodniejszym odpowiednie są smoły mieszane na gorąco o lepkości 4060 sek, w okresach letnich – 80120 sek, w szczególnie zaś upalnych – 250 sek i więcej. Smoła jest podgrzewana do temperatury 80-90°C bezpośrednio przed dodaniem do gruntu. [hasła pokrewne: koszałka wejherowo, mrówka brodnica, ile kosztuje wykopanie studni ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje wykopanie studni koszałka wejherowo mrówka brodnica