Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Wykonanie stabilizacji gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wykonanie stabilizacji gruntu różnymi metodami z dodatkiem popiołów lotnych Wykonanie stabilizacji mechanicznej cementem lub smołą, z użyciem popiołów lotnych jako doziarnienia gruntu, nie różni się niczym od ogólnych zasad opisanych uprzednio przy stosowaniu wymienionych metod stabilizacji. W przypadku. stosowania popiołów w stanie mokrym należy je uprzednio przesuszyć po rozłożeniu na drodze W ilości według ustalonej receptury. Również cykl produkcyjny stabilizacji gruntów spoistych przy użyciu popiołów lotnych z węgla brunatnego przebiega w identyczny sposób jak przy stabilizacji wapnem. STABILIZACJA GRUNTOW BITUMAMI. Wiadomości wstępne Stabilizacja gruntów bitumami ma na celu nadanie mieszance gruntowej dostatecznie wysokiej wytrzymałości przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany lepiszczem bitumicznym po zagęszczeniu osiąga dobrą spoistość, staje się wodoodporny i niezależnie od wpływów atmosferycznych osiąga znaczną nośność. Lepiszcze bitumiczne do stabilizacji powinno być dostatecznie płynne, aby je można było łatwo zmieszać z gruntem, lecz dla zapewnienia dobrego rozwiązania powinno mieć równocześnie dostateczną lepkość. Korzystną właściwością gruntów utrwalonych bitumami jest ich elastyczność oraz zdolność powracania do poprzedniego stanu po przypadkowym uszkodzeniu, pęknięciu itp. Bardzo dobre fizyczno-mechaniczne właściwości gruntów utrwalonych lepiszczem bitumicznym oraz możność wykorzystania do stabilizacji gruntu miejscowego czynią ten sposób utrwalania dróg gruntowych dalszym krokiem postępu technicznego i ekonomicznego w budownictwie drogowym. Zależnie od warunków miejscowych, otaczanie mieszanki gruntowej bitumami może się odbywać metodą mieszania na miejscu przy użyciu mieszarek lub maszyn specjalnych jak i w otaczarkach po uprzednim podgrzewaniu kruszywa bądź w zwykłych betoniarkach bez jego podgrzewania. Grunt stabilizowany bitumem może służyć za samodzielną nawierzchnię, częściej jednak ma zastosowanie jako warstwa nośna pod na- wierzchnie ulepszone (przeważnie pokrowce bitumiczne). Nawierzchnia samodzielna powinna być wykonywana z mieszanek ścisłych o grubości warstwy 12-15 cm; stosuje się ją dla dróg o ruchu lekkim i średnim. W miarę wzrostu obciążenia może ona być wzmocniona przez ułożenie na niej pokrowca bitumicznego. Przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego lepiszczem bitumicznym do wykonania podbudowy grubość jej, zależnie od intensywności ruchu, wynosi: 10-15 cm, przy ruchu średnim, zaś przy ruchu ciężkim 21-23 cm. Wskaźnik stateczności ustalony na podstawie badania Hubbard-Fielda dla gruntu stabilizowanego bitumami np. nie powinien być mniejszy niż 300 kG. W zależności od warunków miejscowych i użytego sprzętu do mieszania, grunt stabilizowany bitumem może być wykonany w jednej lub kilku warstwach . W Polsce wykonano od 1953 roku szereg odcinków doświadczalnych przy zastosowaniu smoły do stabilizacji gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, pyłowych, lessowych. Obserwacje wykonanych odcinków wykazują ich stan dobry i celowość stosowania stabilizacji w naszych warunkach. Na przeszkodzie jednak wdrażaniu stosowania tej metody w szerszym zakresie stoi brak lepiszcz bitumicznych oraz potrzebnych maszyn. Przeprowadzone w COBiRTD badania laboratoryjne nad zastosowaniem asfaltu romaszkińskiego z zawartością parafiny wykazały całkowitą jego przydatność do stabilizacji gruntu. Wydaje się, iż z chwilą uruchomienia kombinatu rafineryjnego w Plocku co przypuszczalnie nastąpi w latach 1964-65, wobec perspektyw uzyskiwania znacznych ilości asfaltów na cele drogowe – stabilizacja gruntów asfaltem znajdzie u nas szerokie zastosowanie, szczególnie przy ulepszaniu dróg lokalnych na gruntach spoistych. [hasła pokrewne: koszałka wejherowo, mrówka brodnica, ile kosztuje wykopanie studni ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje wykopanie studni koszałka wejherowo mrówka brodnica