Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Stabilizacja gruntów żwirowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Bardzo dobre wyniki otrzymuje się przy stabilizacji gruntów żwirowych, tym lepsze, im skład ich jest bardziej zbliżony do optymalnego; średnica ziarn szkieletu materiału żwirowego nie powinna przekraczać 25-30 mm. Obecność w mieszance grubszych ziarn utrudnia formowa- nie nawierzchni oraz późniejsze jej utrzymanie; grube ziarna oddzielają się od gruntu nawierzchni, stwarzając przez to możliwość dalszego jej niszczenia. Dla zwiększenia zwięzłości nawierzchni pożądane jest, aby żwir nie był zbyt zaokrąglony. Przy bardzo zaokrąglonych ziarnach żwiru należy wprowadzić do mieszanki sztucznie rozdrobniony materiał, aby zmniejszyć współczynnik zaokrąglenia. Ważne jest również, aby materiał nie zawierał słabych ziarn, które mogłyby się kruszyć przy zagęszczaniu. Rodzaje i sposób przeprowadzania badań próbek gruntu. Próbki gruntu poddaje się badaniom laboratoryjnym w celu określenia ich przydatności do stabilizacji. Badania próbek gruntu powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-55B-04481 w celu ustalenia: a) uziarnienia, b) granicy płynności, c) granicy plastyczności, d) wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego, e) kwasowości za pomocą pehametru lub uniwersalnego papieru indykatorowego, służącego do szybkiego oznaczenia stężenia jonów wodorowych (pH). d. Laboratoryjne badania mieszanek gruntu stabilizowanego lepiszczem bitumicznym Zasady ogólne. Od mieszanek gruntu stabilizowanego lepiszczem bitumicznym wymaga się: a) odporności na działanie wody atmosferycznej i włoskowatej, b) dostatecznej wytrzymałości. Właściwości te osiągnąć można przez należyte uziarnienie gruntu albo mieszanki gruntowej, optymalną zawartość lepiszcza bitumicznego, zagęszczenie mieszanki przy wilgotności optymalnej. W tym celu powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne dla określenia: – składu granulometrycznego mieszanek gruntowych, – wilgotności optymalnej mieszanek gruntowych i wilgotności gruntu, przy której następuje najlepsze otoczenie go lepiszczem, – optymalnej zawartości lepiszcza, [podobne: jak stać się bogatym, żywica na ściany, otacza lagune ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jak stać się bogatym rozsypywacz cementu żywica na ściany