Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Badania przydatności gruntów do stabilizacji wapnem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Pobieranie próbek gruntu Próbki gruntu należy pobierać z tych warstw, które będą podlegać stabilizacji. Próbki należy pobierać z całej szerokości projektowanych jezdni, kopiąc rowek na szerokość łopaty i głębokość do 20 cm. Z tak ukopanego gruntu należy wydzielić metodą ćwiartowania średnią próbkę laboratoryjną w ilości około 30 kg. Liczba pobieranych próbek zależy od zmienności gruntu korpusu drogowego; należy je pobierać nie rzadziej jednak niż co 500 m. W przypadku gdy torowisko ziemne nie zostało jeszcze wykonane, powinny być pobrane próbki gruntu przewidywanego do użycia w górnych warstwach zaprojektowanej drogi. Powinny być również zbadane miejsca zaopatrzenia budowy w wodę: oraz pobrane próbki wody dla określenia jej przydatności do mieszanki. Zakres i sposób badań próbek gruntów Pobrane próbki gruntów poddaje się badaniom laboratoryjnym – w celu ustalenia ich przydatności do stabilizacji i określenia użycia odpowiedniego rodzaju wapna. Próbki gruntów poddaje się laboratoryjnym badaniom w celu ustalenia: a) uziarnienia za pomocą analizy sitowej lub sitowo-areometrycznej, b) wartości wskaźnika piaskowego, c) granicy płynności d) granicy plastyczności Lm e) zawartości części organicznych, f) wilgotności optymalnej Wolit i maksymalnego ciężaru objętościowego. szkieletu górnego Yos max według normalnej metody Proctora. Uwaga. Ponieważ zgodnie z normą PN-54B-02480 wartość wskaźnika plastyczności W p odpowiada w przybliżeniu OJO zawartości frakcji iłowej w gruncie JOlo można analizę areometryczną dla oddzielenia czą- stek iłowych pominąć, wykorzystując zależność między zawartością tej frakcji a wskaźnikiem plastyczności według wzoru: Wp = Lu – Lp. Natomiast dla gruntów mało spoistych obok badania uziarnienia za pomocą analizy sitowej wykorzystać należy oznaczenia wartości wskaźnika piaskowego. d. Badania laboratoryjne mieszanek gruntu z wapnem Zasady ogólne Po przeprowadzeniu badań gruntu przystąpić można do ustalenia składu mieszanek gruntu z wapnem lub popiołami. Przy ustaleniu właściwego składu mieszanek oraz ich trwałości decydujące są następujące czynniki: ar grunty o właściwościach odpowiadających warunkom wyszczęgólnionym w punkcie b (Materiały), b) odpowiednia zawartość spoiwa w mieszance, c) odpowiednia zawartość wody w mieszance, d) maksymalne zagęszczenie mieszanki przy wilgotności optymalnej. [hasła pokrewne: mrówka biłgoraj godziny otwarcia, mrówka błękwit, mrówka brzeg ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia mrówka brzeg mrówka błękwit