Oczyszczalnia ścieków przydomowe
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Badania po wykonaniu podbudowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zakres badań. Badania po wykonaniu podbudowy przy odbiorze polegają na sprawdzeniu: a) technicznych dokumentów kontrolnych, b) konstrukcji i grubości podbudowy, c) równości podbudowy oraz prawidłowości i zgodności z projektem profilu poprzecznego, d) jednolitości stabilizowanego gruntu, e) kontroli nośności podbudowy (w przypadkach wątpliwych), f) określenia ilości zawartego cementu w mieszance gruntocementowej (w przypadkach skrajnie wątpliwych). Badanie technicznych dokumentów kontrolnych polega na przejrzeniu: a) projektu drogi i założeń technologicznych, b) protokołów i orzeczeń badań laboratoryjnych oraz recept roboczych itp., c) dziennika budowy, d) dziennika laboratorium polowego. Sprawdzenie grubości i konstrukcji podbudowy przeprowadza się na każdym kilometrze, lub w razie potrzeby częściej, przez wykucie po dwa otwory W przekroju poprzecznym w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni. Bez względu na to, czy podbudowę wykonano na warstwie odsączającej czy na stabilizowanym podłożu, bądź bezpośrednio na podłożu naturalnym, głębokość otworów powinna być taka, aby umożliwiły one pomiar poszczególnych warstw i całkowitej grubości podbudowy, jak również pozwoliły na określenie jakości i rodzaju podłoża. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i równości podbudowy przeprowadza się w pięciu dowolnie obranych miejscach na kilometrze oraz w miejscach nasuwających zastrzeżenia. Przekrój poprzeczny na łukach sprawdza się w trzech miejscach na każdym łuku. Sprawdzenie polega na pomierzeniu prześwitu pomiędzy podbudową a łatą z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od żądanego profilu nie powinny przekraczać 25 mm. Sprawdzanie jednolitości stabilizowanego gruntu. Jednolitość stabilizowanego gruntu określa się wizualnie na podstawie twardości, zabarwienia, wielkości ziarn i ogólnego wyglądu (braku większych nierówności, rys, spękań itp.). Kontrolę nośności wykonuje się w przypadkach wątpliwych co najmniej po 14 dniach od daty wykonania stabilizacji. Określenie zawartości cementu w mieszance gruntocementowej wykonuje się w przypadkach wyjątkowych i w tym celu do laboratoriów centralnych należy przysłać jednokilogramowe próbki gruntu, cementu i mieszanki gruntocementowej. Wykonanie stabilizacji maszynami specjalnymi Przy wykonywaniu stabilizacji maszyną o jednym przejsciu, w odróżnieniu od stosowanych w tym celu mieszarek przyczepnych bądź samojezdnych typu Seamen lub sprzętu rolniczego, cykl produkcyjny ogranicza się jedynie do czynności związanych z wykonaniem robót przygotowawczych i do rozłożenia cementu oraz jednego przejścia maszyny, przy którym następuje przemieszanie gruntu z cementem i potrzebną ilością wody oraz zagęszczenie mieszanki, Przy stabilizacji gruntów spoistych wstępnego rozdrobnienia dokonuje się mieszarką jednowałową przyczepną do ciągnika, stanowiącą część składową całości zestawu maszyn, jak np. pociągu Howarda, Vogele itd. Mieszarkę w tym przypadku oddziela się w ciągu kilku minut od pozostałego zestawu, tj. komory mieszadłowej i urządzenia do zagęszczania. [hasła pokrewne: kopanie studni cena, porotherm cennik, program do kolorowania elewacji ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kopanie studni cena porotherm cennik program do kolorowania elewacji